Jak oglądać panoramy?

Aby móc oglądać wirtualne panoramy na komputerze muszą być zainstalowane odtwarzacze QuickTime, Java lub Flash.

Panoramy oglądamy przy użyciu myszki lub klawiatury komputera w następujący sposób:

Przesuwanie zdjęcia
Lewym przyciskiem myszki klikamy na wybrany fragment panoramy. Powtórne kliknięcie pozwala na przeciąganie w dowolnym kierunku, powodując jej obrót.

Oddalanie widoku
Klawisz ctrl oddala od obiektu.

Przybliżanie widoku
Klawisz shift przybliża obiekt.

Wirtualne Panoramy - Jak oglądać panoramy?